13 november 2010

2.2010 Filmklubb ARCANA: "Eckhart Tolle - Make The Present Moment Your Friend,Not Your Enemy"

FILMKLUBB ARCANA:

"Eckhart Tolle - Make The Present Moment Your Friend, Not Your Enemy"

Lördagen den 13 nov 2010
kl 17.00 – 19.00

Filmklubben ARCANA är en öppen mötes plats för öppna diskussioner kring olika filmer och filmklipp.Vi tittar kort på filmer och diskuterar kring dem utifrån ett mänskligt, filosofiskt och esoteriskt synsätt.

Inträde: 50:- kaffe/te och kaka ingår


Filmklubben ARCANA
http://goo.gl/ZC5oz
Köpenhamnsvägen 13 C, Malmö
(ingång genom grinden 13 in på gården,nedre plan)
040 91 39 56 eller 070 376 47 47