14 maj 2014

19.ONSDAGS FÖREDRAG: Buddha – den upplyste - 14 maj 2014

Föredrags Skiss
Lyssna på föredraget
Tidskriften finns att köpa:

Teosofiska Rörelsen nr 19, Buddhismen – den yttre och den inre
pris  20:-/st

Ladda ner föredraget som en mp3 fil
storlek: ca 43 mb


Lyssna på Youtube