24 februari 2015

2.2015 FILMKLUBB ARCANA: "Dalai Lama i Köpenhamn 2015" Lördagen 28 feb 2015Filmklubben ARCANA

Välkomnar 
till en visning 

av  


" Dalai Lama i Köpenhamn 2015 "
Lördagen den 28 feb 2015
kl 16.00 – 18 00 +Längd: 1 tim 30 min
(det blir en fika paus efter ca 50 min)

....efter filmen blir det en kort diskussion om filmens innehåll utifrån ett filosofiskt , esoteriskt och mänskligt perspektiv.

Språk: Danska ,Engelska (enkel Engelska)


Inträde: 50:- kaffe/te och kaka ingår


" Dalai Lama i Köpenhamn 2015 "


Välkomen att titta på några video utdrag ur Dalai Lamas besök i köpenhamn i februari 2015.

Dala Lama delar med sig av sin visdom om vikten av tolerans mot andra och hur man uppnår jämvikt i vardagen och i svåra stunder,
buddhismens sanna källa ,vikten av studier, reinkarnation, olika nivåer av medvetande, rätt motivation, och andra lite djupare filosofiska frågor....allt detta och mer i Dalai Lamas humoristiska anda och insiker som kan förändra liv.


The Dalai Lama inspires us by showing how we can develop inner strength, train the mind and use our mental potential more constructively. A major theme of the Dalai Lama ́s teaching is that mental strength and inner peace grow from our ability to feel compassion and maintain connectivity with others.

By developing these qualities, we can be of more benefit to ourselves and others. According to the Dalai Lama, this is necessary in order to meet the challenges of our time. 

The world is becoming smaller whereby all on this Earth become more connected to each other. We therefore have to develop a sense of universal responsibility.Hjärtligt Välkomna Allihopa


Filmklubben ARCANA
Köpenhamnsvägen 13, Malmö
040 91 39 56 eller 070 376 47 47

ARCANA filmklubb är en del av LOTUSGRUPPENS
verksamhet som i sin tur är en del av Malmö -- United Lodge of Theosophists
allmänt förkortat ULT/Teosofiska Kompaniet Malmö.