24 oktober 2014

2.2014 FILMKLUBB ARCANA: "Samsara" - Lördagen 25 okt 2014SAMSARA

Hej Kära Vänner,

Det är åter dags att öppna dörrarna till vår filmklubb ARCANA som nu 
lördag den 25 oktober visar filmen SAMSARA kl 16.00
 i våra lokaler på Köpenhamnsvägen 13. 

Är du intresserad så kostar det 50:- 
och då ingår det i priset som vanligt te eller kaffe
samt en god "surprise" kaka....
så hjärtligt välkomna allihopa...


Tel:070 376 47 47

ARCANA filmklubb är en del av LOTUSGRUPPENS 
verksamhet som i sin tur är en del av Malmö -- United Lodge of Theosophists 
allmänt förkortat ULT/Teosofiska Kompaniet Malmö.

www.teosofiskakompaniet.netSAMSARA 


Filmen är lite över 2 tim lång så det blir 2x ca. 1 timme ,
med paus i mellan och samtal efter filmen. 
Videon är med svenskt text.


I tre år, tre månader och tre dagar har han mediterat avskärmad från världen. Nu lyfts han fram, dammas av och återförs stegvis till livet. Efter den själsliga reningen väntar även den fysiska kärleken på den unge munken. 

"Samsara" betyder själavandring och kretslopp - och berättelsen hör hemma i gränstrakterna mellan buddism och hinduism i Ladakh på Himalayas sydsluttningar. Den är lika vacker som enkel, flyter fram lugnt och stilla utan onödigt prat. Inte ens bristfälliga kunskaper om Siddhartas väg mot ljuset gör historien om hans lärljunge svår att följa.

...I Himalayas vidunderliga landskap blir en ung munk förförd av kärlekens låga. 
En förälskelse mellan två unga individer som hänför.Munken lämnar sin buddistiska tillvaro för kärleken till en kvinna, men inser snart vad ett sånt liv erbjuder och försöker komma underfund med vad som egentligen är den rätta vägen.

..."Samsara" är en drygt två timmar lång film med sparsam dialog, långsamt berättartempo och som i många asiatiska filmer - rasande grannt foto med natursköna bilder. Naturen i norra Indien är en tacksam kuliss:Himalayas berg, ängar med prunkande gröda, forsande floder och branta sluttningar. Filmen är inspelad i Ladahk, en svårtillgänglig bergsregion i närheten av landets gräns till Kina och Pakistan.

....Otroligt vacker saga om kärleken och livet. 
Om en ung munks svåra val mellan tro och kärlekens njutningar.

....En väldigt vacker film med ett budskap man inte ser sa ofta i dagens filmer. 
Väldigt spirituell pa sina ställen, en film som stannar kvar länge hos en.

..."Samsara" handlar följdaktligen om en buddhistmunk, Tashi, som slits mellan det religiösa och det världsliga.


VÄLKOMNA till ARCANA Filmklubb Malmö
070 376 47 47